מאחורי הקלעים

אתם מוזמנים לצלול לתהליכי העבודה שלנו, באמצעות סיפורי ההצלחה הבאים. הפרטים המזהים הוסרו, כדי לשמור על פרטיותם של הלקוחות.

הכל נשאר במשפחה (חוץ מהגרעון)

האתגר

נציגי עסק משפחתי פנו לאיתנים, בעקבות אי עמידה בתשלומי שכר העומדים וחוסר יכולת להחזיר הלוואות. צוות החברה התבקש לאתר את מקור הבעיה, כדי לאפשר לבעלי העסק לשלם את חובותיהם, למנוע הפסדים נוספים ולעבור מגירעון לצמיחה.

תהליך העבודה

לאחר שלמד את העסק, זיהה צוות איתנים שגיאות מרובות בהנהלת החשבונות, אשר העניקו לבעלי העסק תמונה פיננסית לקויה והובילו לקבלת החלטות שגויות. בשלב הבא, גובשה תכנית עבודה מסודרת, בהתאם לאופיו של העסק, ליכולותיו ולשאיפותיו. התכנית כללה בניית תקציב, בקרה חודשית, עבודה מול הבנקים והנהלת חשבונות מדויקת.

התוצאה

כשנה לאחר תחילת העבודה, העידו המדדים שהוגדרו בתהליך העבודה שהרווחיות החלה להשתפר. בשנה לאחר מכן, רשמה החברה רווחים וחילקה 870 אלף ₪ בסיומה! המגמה נמשכה גם בשנה הבאה, אז החלה החברה במשא ומתן לרכישת חברה נוספת.

מצילים את המסגריה

האתגר

מסגריה גדולה וותיקה התמודדה עם קשיים כלכליים, שמנעו ממנה לשלם את ההפרשות לעובדים, יצרו חובות במע"מ ובמס הכנסה והובילו אותה לקצה המסגרות בבנקים. צוות איתנים התבקש לחלץ את העסק מהמשבר הכלכלי ולהחזיר אותו לפסים של צמיחה.

תהליך העבודה

בתום מחקר של ההתנהלות הפיננסית של העסק, בעבר ובהווה, הוביל צוות איתנים מספר תהליכים מקבילים:
•   החלפת רואה החשבון
•   גיוס בנק נוסף ופתיחת מסגרת אשראי נוספת, בסך של 800,000 ₪
•   בניית קובץ מעקב פרויקטים והפרדה בין תכנון לביצוע
•   בניית מדדים לצורך מעקב אחר התנהלות השלבים השונים בפרויקט
•   קביעת ישיבות הנהלה מסודרות
•   הסדרת תשלומי העובדים – הפרשות עבר, תשלום שכר והפרשות בזמן
•   תמחור מחודש של פרויקטים, להגדלת הרווחיות
•   בניית מנגנון מעקב אחר ביצועי העובדים

התוצאה

זמן קצר לאחר יישום התכנית החדשה, נרשמו השינויים הבאים:
•   התייעלות של תהליכי העבודה
•   גביה מדויקת ומתוזמנת היטב
•   תשלומים בזמן לעובדים ולספקים
•   רווחיות מוגדלת 
•   פעילות מכוונת מטרה של צוות המסגרייה

נוסעים קדימה

האתגר

חברה גדולה בתחום ההיסעים התמודדה עם שוק תחרותי, עלייה בשכר הנהגים והתשומות וצמיחה אפסית. צוות איתנים נקרא כדי להחזיר את החברה למסלול המהיר.

תהליך העבודה

כדי לעבור מדשדוש לרווחיות, בנה צוות איתנים מערך מדדים, שאפשר לנתח את הגורמים הבאים על בסיס חודשי:
•   הרווחיות של כל נהג
•   הרווחיות של כל לקוח
•   הרווחיות של כל רכב
•   הרווחיות של פעילות המוסך

התוצאה

תהליך המדידה החודשי העניק לחברה תמונה מלאה של הפעילות, שאפשרה לאתר בדיוק מירבי מוקדי הפסד ורווח. כתוצאה מכך, ניתן היה לשפר או להחליף את התהליכים הבעייתיים ולחזק את השירותים הרווחיים. לאחר שהושג שיפור ברווחיות, גיבש צוות איתנים תכנית לשיפור הצמיחה. במסגרת התכנית, אותרו חברות פוטנציאליות לרכישה והתבצעו ניתוח שלהן, קביעת מחיר וגיבוש מודל רכישה. כאשר נבחרו החברות המתאימות, ליווה צוות איתנים את העסקאות עד להשלמתן.