ניתוח מרכזי רווח

עסקים מורכבים ממספר מחוללי הכנסה.
לכל מחולל הכנסה, יש חוקיות משלו,
הן בעונתיות בהזמנות, הן בתחרות הן ברווחיות והן במלאי הנדרש וכנגזרת מכך האשראי הנדרש לכך. 

כאשר כל פעילות עומדת בפני עצמה ונמדדת באופן עצמאי משאר הפעילות
זה מאפשר לקבל החלטות ברורות לפעילות זו.
ההפרדה בין מחוללי ההכנסה, מאפשרת להנהלת החברה מיקוד עסקי, מה תורם לרווח יותר ואולי להפנות משאבים ( שיווקיים, מכרתיים ) רבים יותר,
ומחוללי הכנסה שאינם תורמים לרווח ו/או תורמים מעט, לנסות להבין מה נדרש שם על מנת שהתוצאה תשתפר.
קריטי להבין כל מחולל הכנסה בפני עצמו, לפני קבלת החלטות.