ניהול מלאי

חשיבות של ניהול מלאי
מלאי גבוהה הוא כמו "הרוצח השקט", לאחזקת מלאי נדרש לרתק אשראי,
אשראי זה עולה כסף.

רמות מלאי גבוהות מדי גורמות למעמסה גדולה על אשראי החברה.
לכן ניתוח של צפי המכירות לפי פריט מאפשר להחזיק מלאי מתאים לכל פריט ופריט
ואז אחזקת המלאים מותאמת, ככל הניתן, לצפי המכירות,
וכנגזרת מקטינה את הצורך באחזקת אשראי מיותר.
כדי להיות אדוק כמה שיותר, כדאי לעשות ניתוח מכירות שבועי, לפי פריט, ולנסות לצפות על סיס נתוני עבר, מה הקניות הנדרשות לכל פריט .