מיזוגים ורכישות

יש לכל חברה השואפת לצמוח מחלקת שיווק ומכירות.
מחלקה זו יוצרת פיתוח אורגני לחברה שעוזר לחברה בצמיחה.
צמיחה בקצב מהיר יותר נעשה ע"י רכישת פעילות זהה / משלימה.

מומלץ לעשות זאת רק אחרי שיש שליטה מיטבית בנתוני החברה ויש ניתוח מפורט של הפעילות הנרכשת. ואז ניתן לבנות דו"ח חזוי של הריווחיות הצפויה של הפעילות הממוזגת.
כאשר עושים את התהלכים באופן הזה,
סיכוי גבוהה בעלי העסק להוביל את העסק לצמיחה מהירה תוך שמירה על רווחיות בהתאמה.