בקרה שוטפת

החשיבות של בקרה שוטפת
כל חודש מייד אחרי דיווח המע"מ, אנחנו מנתחים כאמור את מחוליי ההכנסה ( ניתוח מיקרו )
ואת הפעילות בכללותה ( ניתוח מאקרו ), הן ברמה חודשית והן מצטבר מתחילת השנה עד אותו חודש ובהשוואה לשנה קודמת.

בנוסף, תוצאות אלו משוות לתוכנית העבודה ( תקציב החברה ),
כאשר קל לראות את הסטייה מול התוכנית.
כאשר הנתונים ברורים, ולא פחות חשוב מכך , אמינים, אזי על הנהלת החברה לבצע תיקונים היכן שנדרש, כדי שהתוצאות בפועל יהיו תואמות ככל הניתן לאותה תוכנית ( תקציב ) שהוסכם לגביו.
בהיעדר בקרה, קשה לדעת, מה נדרש לתיקון בזמן אמת ואז הפער מהתוכנית עלול להיות גדול מדי.