בניית תקציב

תקציב הוא סוג של מצפן להנהלת החברה.
כאשר תהליך בניית תקציב שנתי מבוצע היטב מתוך הבנה עמוקה של העסק על חלקיו השונים, ניתן לכוון את הנהלת החברה, עובדים, קבלני משנה ליעדים ברורים.
 
הנהלה מחויבת יעדים, לא בנויה רק על מזל או על ניהול מכח האינרציה, אלה יכולה לאתגר את עצמה ואת כל השותפים לתוצאה, כדי להשיג תוצאות משמעותית יותר טובות.
התקציב עדיף שיהיה מפורט ככול הניתן, ושיכולו בו כל מרכיבי יעדי המכירה וההוצאות הנגזרות ממנו.
בתהליך חשיבה סדור, ניתן גם להגדיר מה המשאבים הנדרשים להגשמת התוכנית, הן כספיים כגון השגת מימון לרכישת ציוד /מכונות ומימון לגישור על צרכי הגידול בהון החוזר.
והן בכוח אדם פנימי ו/ או חצוני.
כמו כל תוכנית, המציאות תמיד שונה מהתוכניות.
ולכן נדרש בסיום כל חודש ( אחרי דיווחי המע"מ על החודש העוקב ) לבדוק את התוצאות בפועל לעומת התוכנית. ולעשות את התיקונים הנדרשים להיות הכי צמוד לתוכנית.
תיקונים שנעשים כל חודש מאפשרים לחברה לבצע התאמות מינוריות להגשמת היעדים שהוצבו.